Banknot – wielokrotne korzystanie z przyznanych pieniędzy

Pojawiła się nowa oferta firmy Banknot, która oferuje pożyczkę od 500 zł do 5000 zł w postaci odnawialnego limitu.

Linia Pożyczkowa banknot umożliwia każdemu Klientowi możliwość samodzielnego podjęcia decyzji o sposobie w jaki będzie dysponował przyznanymi środkami. Każdy sam decyduje ile wypłaca oraz sam wybiera termin spłaty.

Raz przyznane środki można wykorzystywać wielokrotne przez okres trwania umowy to jest 4 miesiące Dodatkowo odsetki płacone są tylko od wysokości wykorzystywanych środków w danym okresie. Oznacza to, że jeśli zostanie przyznany Ci limit 5000 zł to możesz w wybranym przez Ciebie momencie wypłacić dowolną kwotę(na przykład 1000zł bo akurat tyle potrzebujesz w danej chwili). Koszty jakie poniesiesz będą liczone tylko od tego 1000 zł.

Reprezentatywny przykład dla Odnawialnej Linii Pożyczkowej: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy 4 m-ce, spłata kapitału w równych miesięcznych ratach, roczne oprocentowanie nominalne: 10%, prowizja: 210,00 zł, łączna kwota odsetek: 20,52 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 192,5%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 230,52 zł, całkowity koszt pożyczki: 230,52 zł (wg stanu na dzień 15 Lipca 2016).

W banknot.pl płacisz jedynie za wykorzystane środki, a nie za przyznaną kwotę. Koszt naliczany jest od faktycznie wykorzystanych pieniędzy.

Jak to działa:

  • przyznajemy Ci Odnawialną Linię Pożyczkową
  • każda wypłata, którą zlecisz zmniejsza dostępne środki
  • natomiast każda spłata kapitału powiększa dostępne środki, z których możesz ponownie korzystać
  • to Ty decydujesz kiedy i jaką kwotę spłacasz. Spłata nie może być jednak niższa niż Minimalna Kwota wskazana na Wyciągu

Linie Pożyczkową możesz otrzymać jeżeli:

•   Masz nie mniej niż 21 i nie więcej niż 70 lat
•   Posiadasz miejsce zameldowania na terytorium Polski oraz polskie obywatelstwo
  Posiadasz rachunek bankowy (nie akceptujemy rachunków w SKOK) oraz jesteś jego jedynym właścicielem
•   Wypełnisz poprawnie Wniosek o Linię Pożyczkową
•   Nie posiadasz zaległości w bazach danych Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej

Tutaj znajdziesz więcej informacji i możesz wypełnić wniosek

Każdy złożony wniosek rozpatrywany jest indywidualnie a wysokość przyznanych środków zależy od przeprowadzonej analizy wiarygodności kredytowej.  Każdy klient sprawdzany jest w bazach:

•  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77
  Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21
  Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2
  Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a