Co to jest Leasing

Co to jest Leasing

Słowo leasing możemy zobaczyć, przede wszystkim, przeglądając oferty dealerów samochodowych. To właśnie jest najczęstsza forma leasingu w Polsce. Jednak czym tak naprawdę jest leasing i na czym on polega ? Według definicji zawartej w Kodeksie Cywilnym, leasing to stosunek cywilnoprawny. Co to jednak oznacza dla nas – osób zainteresowanych ? Na czym polega leasing – Krótko mówiąc leasing to umowa, w której jedna ze stron, czyli leasingodawca przekazuje drugiej ze stron, czyli leasingobiorcy, prawa. Prawa te dotyczą użytkowania wskazanej rzeczy, np. samochodu. W umowie leasingowej określony jest również dokładny czas, w którym leasingobiorca może z danej rzeczy korzystać. Oczywiście, przekazanie praw i użytkowanie rzeczy, wskazanej w umowie
nie jest bezpłatne.

Osoba korzystająca z leasingu, zobowiązuje się do spłacania, ustalonych przez leasingodawcę, rat. Są to tak zwane raty leasingowe. Jak te prawne unormowania wyglądają w praktyce? Na przykład podpisując umowę leasingową z dealerem samochodów, zobowiązujemy się do co miesięcznych spłat określonych rat. W zamian otrzymujemy do użytku samochód. Po spłaceniu wszystkich rat, możemy odkupić pojazd od leasingodawcy za niewielką już kwotę i wejść w jego pełnoprawne posiadanie. Bowiem do czasu spłacenia wszystkich rat i wykupienia auta od leasingodawcy, nie jesteśmy prawnymi właścicielami leasingowanej rzeczy. Dopiero po wykupieniu samochodu, możemy go przerejestrować na siebie.

Czy leasing jest opłacalny?

Jak najbardziej jest to dobra forma zakupu dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Posiadanie własnej firmy jest warunkiem koniecznym, do podpisania umowy leasingowej. Cena, trzymając się przykładu aut, z leasingu jest nieco niższa niż ta oferowana przeciętnemu Kowalskiemu. Dlatego właśnie firmy tak chętnie korzystają z umowy leasingowej kompletując swoją flotę. Skąd pochodzi słowo leasing? Jest to twór zaczerpnięty z języka angielskiego i pochodzi od słowa lease, czyli „nająć” czy
„wydzierżawić”.

W polskim prawie regulacje dotyczące leasingu odnajdziemy w Kodeksie Cywilnym w artykule 709. Leasingowi mogą podlegać nie tylko auta, chociaż jest to w Polsce najczęściej spotykana forma tej transakcji. Oprócz aut leasingiem mogą być objęte także wartości niematerialne , prawne czy też grunty. Jak widać leasing jest formą dzierżawienia przeznaczoną głównie dla przedsiębiorców, zarówno tych małych, jak i dużych. Jest to dość atrakcyjna forma nabycia rzeczy, na przykład auta na potrzeby firmy, po stosunkowo niskich kosztach.