Jak zawrzeć umowę leasingową

Jak zawrzeć umowę leasingową ?

Kiedy jesteśmy już pewni, że umowa leasingowa będzie atrakcyjnym i opłacalnym rozwiązaniem dla naszego przedsiębiorstwa, warto by zapoznać się z procedurą zawierania tego typu umowy. Na początku musimy pamiętać, że sposób zawarcia oraz kształt samej umowy będzie się różnił dla każdego przedsiębiorstwa. Co wpływa na te różnice? Przede wszystkim ustalenia firmy leasingowej (każda może mieć swoje własne, specyficzne zasady), przedmiot leasingu czy jego wartość.
Jak wygląda cała procedura zawierania umowy leasingowej? Jako leasingobiorcy na początku musimy wybrać przedmiot naszej przyszłej umowy u dostawcy, uzgodnić z nim cenę, warunki i termin płatności oraz dostawy. Następnie odbieramy fakturę proforma ze specyfikacją sprzętu oraz ceną. Jesteśmy zobowiązani również dostarczyć niezbędnych dokumentów, zarówno prawnych, jak i finansowych, a także fakturę pro forma do firmy leasingowej, którą wybraliśmy. Dokumenty możemy przesłać faksem lub pocztą, a przed podpisaniem umowy musimy je potwierdzić z oryginałami. Gdy już wszystkiego dopilnujemy, na końcu wypełniamy wniosek leasingowy.

Następny krok należy do firmy leasingowej. Rozpatruje ona złożony przez nas wniosek. Albo go akceptuje albo tymczasowo odrzuca, w celu uzupełnienia przez nas dokumentów. Pomocna tu może być przygotowana wcześniej lista wymaganych dokumentów i zaświadczeń. Dzięki temu będziemy mieć jasność i pewność, jakie dokumenty musimy dostarczyć. To duże ułatwienie i zysk czasu.

Kolejnym krokiem w zawieraniu umowy leasingowej jest ustalenie warunków, na jakich będzie się ona opierała. Warunki, które muszą zostać ustalone to: opłata wstępna, czas trwania leasingu, waluta finansowania, wysokość rat leasingowych(czynszu) oraz częstotliwość płatności. Ewentualnie możemy jeszcze określić także zabezpieczenia dodatkowe  oraz dalsze losy mienia leasingowego z chwilą wygaśnięcia umowy (czy leasingobiorca może je wykupić i stać się jego właścicielem). Po ustaleniu tych wszystkich szczegółów leasingodawca przygotowuje ostateczną umowę leasingową. Przedsiębiorca, jako korzystający z leasingu, podpisuje tak przygotowaną umowę i wpłaca wstępną opłatę. Od tej pory przedsiębiorca nazywa leasingobiorcą. Kolejne opłaty ponosi leasingodawca, czyli opłaca fakturę dostawcy przedmiotu umowy. Cała procedura kończy się w momencie, gdy leasingobiorca odbierze przedmiot podlegający leasingowi. Procedura zawarcia umowy leasingowej nie jest skomplikowana ani trudna w zawiązaniu. Najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie wymaganych dokumentów.