Kredyty Inwestycyjne

Inwestowanie jest we współczesnym świecie podstawą funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Bez tego nie ma mowy o zdobywaniu nowych technologii, rozwoju, korzystaniu z najnowszych zasobów naukowych, technicznych i intelektualnych. Problem w tym, że nie każde przedsiębiorstwo stać na zakup tych rozwiązań. W tej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem wydają się być kredyty inwestycyjne, które pozwalają na nabycie nowych sprzętów, patentów lub modernizację zakładu czy linii produkcyjnej.

Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że uzyskanie kredytu inwestycyjnego nie jest proste i szybkie. Zwykle chodzi o bardzo wysokie pożyczki, w związku z czym bank musi mieć pewność, że wszystko mu się zwróci, a przedsiębiorca będzie regularnie spłacał swoje zobowiązanie. Otrzymanie kredytu inwestycyjnego wiąże się zatem w pierwszym rzędzie z koniecznością napisania biznesplanu. Jego celem jest zobrazowanie wykorzystania środków pochodzących z kredytu oraz wykazanie wszelkich korzyści, jakie firma osiągnie za ich pomocą. Należy przyłożyć wielką wagę do starannego i rzetelnego sporządzenia biznesplanu, ponieważ jest on podstawowym dokumentem, który kwalifikuje przedsiębiorstwo do wstępnej pozytywnej decyzji kredytowej. W przypadku, gdy biznesplan zostanie przygotowany niewłaściwie lub też zostaną w nim zawarte nieprawdziwe wiadomości, nastąpi odrzucenie całego wniosku kredytowego.

Ubiegając się o kredyty inwestycyjne należy przygotować też podstawowe dokumenty dotyczące danej firmy. Chodzi m.in. o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowę spółki (o ile dotyczy), dokument potwierdzający nadanie REGON i NIP. Niezwykle istotne są też zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mówiące o niezaleganiu ze składkami ubezpieczeniowymi. Są to podstawowe dokumenty, które trzeba złożyć w banku, jeśli chce się uzyskać pożyczkę na cele inwestycyjne.

O jakie kwoty można się ubiegać? Wszystko zależy od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju inwestycji oraz od typów zabezpieczeń dla danej pożyczki. W przypadku tych ostatnich banki najczęściej stawiają na zastaw, hipotekę lub weksel in blanco. Jedynie w przypadku mikroprzedsiębiorstw można mówić o poręczeniu osób trzecich.

Trzeba przyznać, że droga po kredyty hipoteczne nie należy do najłatwiejszych. Z drugiej jednak strony chodzi o duże pieniądze oraz o inwestowanie w nowe technologie, które dopiero zdobywają rynki. To z kolei oznacza, że nie są szerzej znane, a tym samym nikt nie może dać żadnych gwarancji, że ich zastosowanie w danym przedsiębiorstwie faktycznie będzie miało rację bytu.

Updated: 11 kwietnia 2014 — 09:01