Prezydent podpisał ustawę „antylichwiarską”

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącej nadzoru nad rynkami finansowymi popularnie zwaną „antylichwiarską”. Głównym celem ustawy jest ochrona klientów, którzy korzystają z usług sektora finansowego, który nie podlegał do tej pory żadnym regulacjom. Na skutek tego powstało bardzo dużo firm, które wykorzystywały tę sytuację i stosowały praktyki, które naliczały duże koszty zaciągania i przedłużania pożyczek.

jak czytamy w komunikacie  kancelarii Prezydenta:

„Celem ustawy jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług finansowych firm udzielających kredytów konsumenckich, które nie są objęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie tego rodzaju działalności”

Główne ustalenia ustawy mają sprawić także, że w sektorze pozabankowym będą działały tylko spółki akcyjne lub spółki z o.o. z kapitałem własnym 200 tys zł. Ustawa nakłada także maksymalną wysokość odsetek od udzielonego kredytu, która ma nie przekraczać sześciokrotności stopy lombardowej NBP. Jeden z ważniejszych zapisów jest to, że osoby korzystające z usług firm pożyczkowych będą miały też prawo do zwrotu kredytu bez odsetek w przypadku, gdy kredytodawca przekroczy ustawowy limit kosztów pozaodsetkowych. Dodatkowo nad rynkiem pożyczek i kredytów pozabankowych będzie czuwała Komisja Nadzoru Finansowego, która to będzie miała możliwość przeprowadzenia postępowań wyjaśniających wobec podmiotów, które będą budziły wątpliwość.