Rodzaje leasingu

Rodzaje leasingu

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zdecydowałeś się zawrzeć umowę leasingową, warto żebyś wiedział nieco więcej  o samym leasingu. Najlepiej na początku zapoznać się z rodzajami leasingu, jakie można spotkać na polskim rynku. Dzięki temu będziesz wiedział, który rodzaj jest najlepszy dla określonych rzeczy objętych leasingiem oraz który będzie najodpowiedniejszy dla ciebie samego. Rozróżnia się wiele klasyfikacji leasingu. Powstały one poprzez koncentrowanie się na różnych aspektach leasingu.

I tak po pierwsze wyróżniamy podział na leasing pośredni i bezpośredni. Jest to podział, w którym znaczenie ma ilość stron zawiązujących umowę i biorących udział w transakcji.

Leasing bezpośredni, Leasing pośredni

Zatem leasing pośredni charakteryzuje się tym, że umowa zawierana jest pomiędzy więcej niż dwoma stronami. Oprócz leasingodawcy i leasingobiorcy wymieniony jest tu również pośrednik, czyli najczęściej przedsiębiorstwo specjalizujące się w tego typu umowach i dbające o przebieg całej transakcji. Natomiast leasing bezpośredni to tradycyjna umowa leasingowa pomiędzy użytkownikiem, a osobą która przekazuje mu prawa do użytkowania swojej rzeczy, czyli prawa leasingowe.

Leasing operacyjny Leasing finansowy

Ponadto wyróżniamy jeszcze leasing operacyjny i finansowy (inaczej także kapitałowy). Leasing operacyjny to przekazanie do użytkowania rzeczy, która jest dobrem inwestycyjnym. Jakie korzyści  z leasingu operacyjnego, płyną dla przedsiębiorcy? Ponieważ rzecz pozostaje własnością leasingodawcy, raty które musi spłacać leasingobiorca są wliczane w koszt uzyskania przychodu. Dzięki temu obniża się wykazywany zysk, co skutkuje mniejszymi opłatami podatkowymi. Takie rozwiązanie jest zatem bardzo korzystne dla każdego przedsiębiorcy. W umowie leasingu operacyjnego można oczywiście zawrzeć zapis o przekazaniu rzeczy w użytkowanie leasingobiorcy, po spłaceniu wszystkich rat. Będzie to po, z góry określonej, wartości powiększonej jednak o podatek VAT. Natomiast leasing finansowy, zwany też kapitałowym to oddanie danej rzeczy do użytkowania w zamian za określone raty. Leasingobiorca, czyli przedsiębiorstwo amortyzuje tą rzecz w ponoszonych kosztach. Dzięki takiej konstrukcji, przedsiębiorca zwiększa wartość swojego majątku nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy. Tutaj także możliwy jest wykup leasingowanej rzeczy.

Dodatkowo możemy wyróżnić jeszcze trzeci, leasing zwrotny. Gdy firma potrzebuje gotówki, może oddać w leasing część swojego majątku, na przykład sprzęt biurowy, i otrzymać w zamian pieniądze. Jest to szybki zastrzyk finansowy dla firmy.