Zalety umowy leasingowej

Zalety umowy leasingowej

Jeśli to czytasz, zapewne jesteś przedsiębiorcą, który rozważa wszystkie za i przeciw zawarcia umowy leasingowej. Nic dziwnego. Prowadzenie własnej firmy bardzo często wiąże się z dość dużymi kosztami ponoszonymi z tego tytułu. Każdy przedsiębiorca za każdym razem szuka możliwości, jak największego obniżenia kosztów prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Leasing jest właśnie jedną z takich form obniżenia kosztów. Jakie zatem zalety posiada zawarcie umowy leasingowej dla osoby prowadzącej własną firmę?

Po pierwsze każdy przedsiębiorca decydujący się na umowę leasingową, musi wiedzieć, że raty leasingowe może włączyć w koszty uzyskania przychodu. Dzięki tej operacji, obniżają się wykazywane przez przedsiębiorcę zyski, co odzwierciedla się w wysokości płaconych podatków. Jest to na pewno jeden z najbardziej znaczących argumentów, przemawiających za leasingiem, dla każdego kto prowadzi własną działalność gospodarczą. Dodatkową, chociaż mniej znaczącą, pozytywną cechą umowy leasingowej jest brak dodatkowych opłat czy prowizji. Dotyczy to przede wszystkim leasingu pośredniego, w którym udział biorą firmy specjalizujące się w zawieraniu i prowadzeniu tego typu umów i transakcji. Większość takich firm nie stosuje dodatkowych opłat, co jest niewątpliwie jedną z zalet leasingu.

Ponadto porównując leasing do kredytu bankowego, trzeba zaznaczyć, że każda płacona przez nas rata leasingu jest wliczana w koszty uzyskania przychodu. Takiej możliwości nie ma, gdy decydujemy się na kredyt bankowy. Dodatkową cechą, bardzo docenianą przez wielu przedsiębiorców, jest możliwość elastycznego dopasowania rat leasingowych, do leasingobiorcy- do jego możliwości i potrzeb. Co więcej, rzecz objęta leasingiem będzie również ubezpieczona przez leasingodawcę. Dzieje się tak dlatego, że leasingodawca, jako właściciel danej rzeczy, jest zobowiązany do opłacania ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy. Leasingodawca nie jest jednak w tym przypadku poszkodowany, gdyż ubezpieczyciel oferuje mu bardzo atrakcyjne warunki ubezpieczenia leasingowanej rzeczy. Co do zalet leasingu warto jeszcze dodać, że jeśli przedsiębiorca popadnie w kłopoty finansowe, umowa leasingowa umożliwia mu przeniesienie praw i obowiązków na osobę trzecią. Patrząc na wszystkie zalety okazuje się, że leasing to na prawdę bardzo atrakcyjna i ekonomiczna forma transakcji pozwalająca na nabycie określonych rzeczy. Jeśli prowadzisz własną firmę leasing może okazać się dla ciebie dobrym rozwiązaniem.

Czas trwania leasingu

jest ustalany przez leasingodawcę z leasingobiorcą. Jego długość zależy od rodzaju leasingu na jaki podpiszemy umowę oraz od przedmiotu, który będzie podlegał leasingowi.
Tutaj dla zobrazowania praw rządzących leasingiem, przedstawimy przykład leasingu samochodowego. I tak na przykład w leasingu finansowym, to leasingobiorca amortyzuje samochód. Nowy samochód to 60 miesięcy amortyzacji, a używany już tylko 30 miesięcy. Inaczej sprawa wygląda w leasingu operacyjnym. Tutaj minimalny okres finansowania to 24 miesiące. Stanowi to około 40 % czasu amortyzacji. Ta opcja nie jest dla nas atrakcyjna, jeśli samochód leasingowy chcemy użytkować przez czas krótszy niż dwa lata. Atrakcyjnym okresem leasingu, gdy chcemy uniknąć amortyzacji poleasingowej, wydaje się być okres minimum trzech lat. Wtedy możemy wykupić samochód za symboliczny 1%, co jest niezwykle dla nas opłacalne.

W ofercie leasingowej możemy również znaleźć takie, które trwają 48 czy nawet 84 miesiące. Takie wydłużenie okresu leasingu wpływa na obniżenie miesięcznych rat, które musimy uiszczać. Często firmy leasingowe stosują stałe marże, co może wpływać na wysokość rat. W jaki sposób? Może się okazać, że im dłuższy leasing, tym roczny koszt, jaki ponosi leasingobiorca, będzie niższy. Jeśli przedsiębiorca zamierza użytkować samochód w firmie przez okres 5 lat, najbardziej atrakcyjny będzie dla niego leasing 60 – miesięczny. Jak widać okres użytkowania przedmiotu podlegającego leasingowi, zależy od indywidualnych wymagań oraz potrzeb. W zależności od przeznaczenia i nakładów finansowych, okres leasingu może być dłuższy lub krótszy. Wiadomo, że gdy okres ten jest dłuższy, raty miesięczne automatycznie się obniżają. Jak najlepiej dobrać okres leasingowania dla samochodu firmowego? Najlepiej wybrać taki okres leasingu, który odpowiada przewidywanemu okresowi użytkowania samochodu w przedsiębiorstwie.

Drugim aspektem, jest kwestia podatkowa. Tutaj musimy przemyśleć czy nasze raty leasingowe maja być rozłożone na 24 miesiące czy 36 miesięcy. Główną różnicą są tutaj kwestie finansowe dotyczące kwoty wykupu samochodu. Przy ratach na 24 miesiące wykup stanowi 19%, podczas gdy leasing na 36 miesięcy pozwala na wykup za symboliczny 1 %. Jak widać długość leasingu ma swoje wady i zalety. Każdy przedsiębiorca powinien jednak dopasować go do własnych potrzeb i możliwości. Jeśli nie jesteś jeszcze pewny jaką długość leasingu wybrać, najlepiej poradzić się leasingodawcy – przedstawi poszczególne opcje, aby można było dokonać najlepszego wyboru.